HSBC Bank

HSBC Bank’s branch network in China covers Beijing, Chongqing, Guangzhou, Ningbo, Shenyang, Tianjin, Xian, Changsha, Dalian, Hangzhou, Qingdao, Shenzhen, Wuhan, Zhengzhou, Chengdu, Dongguan, Jinan, Shanghai, Suzhou and Xiamen, totally 87 branches and sub-branches.
Located in: Huakai Square Parking Lot
Address: China, Guangdong, Dongguan, 南城区元美路华凯广场C106号 Huakai Square Parking Lot
Phone: +86 769 2309 3088
Province: Guangdong Province
 
BEA China
BEA China’s branch network covers Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Dalian, Zhuhai, Xiamen, Xian, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Wuhan, Nanjing, Chengdu, Chenyang, Tianjin, Urumqi, Hefei, Fuzhou, Suzhou and Dongguan, totally 69 branches, sub-branches and representative offices.
 
Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank’s branch network in China covers Beijing, Tianjin, Qingdao, Dalian, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Nanchang, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Xiamen, Chongqing and Chengdu, totally 52 branches and sub-branches.
 
Hang Seng Bank
Hang Seng Bank’s branch network in China covers Shanghai, Beijing, Tianjin, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan and Kunming, totally 35 branches and sub-branches.
 
Citibank
Citibank’s branch network in China covers shanghai, Beijing, Tianjin, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou and Dalian, totally 34 branches and sub-branches.